Chtěla bych být…

 

herečkou (a spisovatelkou?), co se za zvuku aplausu jde uchýlit do zákulisí…

…člověkem, co se rád baví s cizími lidmi…

…člověkem, co nikdy neudělá ostudu

kliďasem

oblíbenou

milující

milovanou

dobrým člověkem…

laskavou

statečnou

sebevědomou

rozhodnou

obětavou

talentovanou

 

Chtěla bych být matkou.

Užitečná.

Smějící se.

Uvnitř.

Cítit štěstí.

Lásku.

Zapomenout…