Typ IXFJ. Ou jé! Tak se to konečně potvrdilo. Moje rozpolcená osobnost se vším všudy. Pro vysvětlenou, zkratka „IXFJ“ je výsledek psychologického testu…

V první řadě první písmeno. V mém případě „I“ značí slovo „introvert“. Pro všechny je to většinou člověk, co se bojí komunikace s lidmi, děsí ho změny, má rád svůj klid a lidí se spíše bojí. Dobře, už zase popisuju sebe…

Na druhé straně, vím, že umím mít lidi velmi ráda (což se nevylučuje ani u introverta!!!), ráda se s nimi bavím, komunikuju, směju se, zkrátka jsem s nimi, při opravdu dobré hudbě jsem schopná vylézt třeba i na stůl a bavit se. A to už je zase Idiotka, kterou někteří nepoznávají. I když ji prý taky mají rádi.

Ale podle tohoto testu u mě zkrátka převládá víc ta introverze. No a teď k jednotlivým bodům v dlouhém testu. Popíšu vše, co mi vyšlo a vyjádřím se k tomu, půjde-li to…

Typ INFJ

Hluboké, uvážlivé a složité typy. (hlavně to „složité“ sedí!) Dokáží řešit složité problémy, snadno se rozhodují (není pravda!). Zranitelní, ale empatičtí, věří na hodnoty a zásady (velmi!). V práci odpovědní se sklonem k perfekcionismu (hm).

Ideální kariéra: malíř (nemám talent), spisovatel (nemám talent, ale píšu), básník (pojďme dál), režisér (těžko mě poslouchat), herec (vysněné neuskutečněné povolání), psychoterapeut (velmi zajímavé, ale na moji povahu těžko uskutečnitelné), konzultant (záleží, jak co), kněz (těžko, i když pro kostely mám slabost), designér (kéž bych měla na střední víc trpělivosti s technickým kreslením).

Stručný popis: umělecky nadaný (CHA!) a kreativní (cha), snílek (chicht 🙂), náladový (ha ha ha 🙁), perfekcionista (no jo porád), pochybuje o sobě (když jsem k ničemu???), často se cítí jako oběť společnosti (), nejvzácněji se vyskytující typ (žjůva), velmi dobrý pozorovatel – empatik (jo, pozorovatel jsem), soucitný (ano, ale je mi líto i každé facky, která padne vedle), okolím respektován víc, než si myslí (?).

Jedná se o nejvzácněji se vyskytující typ. Má velké umělecké vlohy, ale na rozdíl od ostatních uměleckých typů (INFP, ISFP) je orientován o něco více prakticky a má rád pořádek. To ho předurčuje nejen k čistě uměleckým profesím (malíř, spisovatel), ale i k užitnému designu, grafice, projektování dekorací apod. Více než jiní umělci vynáší definitivní estetické soudy.

Dává přednost samotě a klidu. Je velmi dobrý pozorovatel – empatik. Často se může cítit jako oběť společnosti nebo upozorňuje na příkoří páchané na druhých. Je perfekcionista a rád opakovaně kontroluje věci. Obvykle silně mysticky založený se smyslem pro spravedlnost a pomstu.

INFJ jsou idealističtí tajnůstkáři s bohatým vnitřním světem. Odtažití od druhých lidí, ale přesto se nebojí sáhnout k akci, je-li to potřeba. Často si na sebe vezmou příliš mnoho zodpovědnosti.

Mají pochybnosti o skrytých motivech druhých lidí. Dávají si vše do souvislostí i tam, kde by je nikdo jiný nehledal. Upřednostňují hluboké vztahy a bezpodmínečnou věrnost.

Jejich touhou je být užitečný a moci vyhovět. Mají rádi dodržování předpisů, oddaní, loajální. V práci velmi spolehliví, nemají rádi neustálé změny. Administrativně zdatní.

A teď to druhé, co můžu být:

ISFJ – ochránce

Ideální kariéra: učitel (dětské vysněné povolání), zdravotník (příliš velký soucit), v domácnosti (NIKDY!), terapeut (možná), výživový poradce (nemám to moc ráda)

Stručný popis: citlivý (veeelmi), zásadový (velmi), klade potřeby druhých před své vlastní (kdyby to byla otázka, řeknu, že je těžká), snadno se urazí (veeeeelmi a je to hrozná vlastnost), bojí se mnoha věcí (jé, o tom jsem psala v sekci „Já, idiotka“), bojí se být středem pozornosti (jak kdy), nerad riskuje (ale sázím se ráda!), bezpodmínečně věrný (zatím sedí, ale známe lidi, co budou říkat „nikdy neříkej nikdy“, ale to bych šla proti svým zásadám).

Orientují se zejména na mezilidské vztahy a pevné svazky se svým nejbližším okolím. Jedná se o velmi citlivé a zásadové lidi, kteří často staví zájmy rodiny a přátel před své vlastní.

Co se zaměstnání týká, nemají ISFJ kariérní ambice a už vůbec netouží po získání mocenských pozic. Realizovat se dobře mohou ve zdravotnictví, jako učitelé a poradci v oblasti mezilidských vztahů a zdraví. Často však zvolí starost o rodinu na plný úvazek.

Protože je pro ně tolik důležité uznání od druhých, snadno se urazí. Jsou v mnoha ohledech úzkostní (bojí se nebezpečí, rizika, o zdraví, být středem pozornosti). Mají rádi, když někdo druhý převezme iniciativu a začne aktivně jednat. Často pak své okolí v dobré víře k nejrůznějším akcím přemlouvají a nutí.

Ačkoliv sami se v potírání nevhodného chování angažují jen výjimečně, schvalují tvrdé postupy druhých lidí v zájmu zachování spravedlnosti. Jim samotným chybí potřebná výbojnost a hlavně se nechají provinilcem obměkčit a jejich dobré srdce mu brzo odpustí.

Jejich smyslově-citové založení z nich dělá vášnivé obdivovatele umění. Spíše obrazů, hudby a dekorací, než-li literatury. Vyhledávají klasická „prvoplánovitě“ krásná díla. Moderna a extravagance není nic pro ně.

Jsou velmi skeptičtí k teoriím a možnostem, které nikde dosud neviděli fungovat. úspěšnost měří pomocí viditelných a dokazatelných výsledků. Při dlouhodobých procesech vyžadují opakované ujišťování a průběžné vyhodnocování, které jim potvrdí, že jsou na správné cestě.

Mají úžasnou paměť na situace, osoby. Kdo co řekl, udělal a zdánlivě nesouvisející prvky jako například jaké při tom bylo počasí.

A co teď s tím? Co si z toho vybrat? Možná kombinaci obojího… To je tak, když jste oficiálně rozpolcená osobnost…

PS: Později jsem zjistila, že jsem se právě o tomto testu měla učit do školy… Geniální!