…když se láska smísí se strachem…

…temnota…

…když se láska mění v nenávist…

…bolest…

…když pláčeš, když se směješ…

…vidím tě…

…cítím tvůj dotek…

…jdeš ke mně blíž…

…objímáš mě…

…držíš za ruce…

…pevně svíráš ve svém objetí…

…mou tvář uchopíš do dlaní…

…prohlížím si tě jako za zrcadlem…

…láska…

…je to, co cítím skutečně láska…

…pro slzy nevidím…

…slepá tě nahmatám ve tmě…

…kde jsi…

…kam jsi šel…

…nejistota…

…vězení…

…strach…

…kde…

…obejmi mě zas a znovu…

…hlaď…

…chovej mě jako bych byla tvoje všechno…

…jen teď…

…jen pro ten okamžik…